ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

1
Date Submitted Fri. Nov. 21st, 2014 11:31 AM
Revision 1
Beginner VaNGOgh94
Tags "implementacija" | "strukture podataka" | "Zadatak 2"
Comments 0 comments
Moje programsko rješenje je jedinstveno u pogledu realizacije u funkcijama za racunanje godina, te funkcijama za ulaz u dizalo jer sam tu koristio drugačiji pristup nego uobičajni. Spol nisam "random generirao" nego sam birao random osobe i prema tome sam "random" birao spol, time sam zadovoljio uvjet da spol mora biti generiran ali sam isto tako zadovoljio i opću logiku da Ivan ne može biti žensko, niti da Marijana može biti muško. Isto tako, nisam koristio izbornik budući da se radi o pravolinijskom problemu, ulaz u dizalo i izlaz na određenim katovima. Prema tome, nakon funkcije za ulaz u dizalo pozivam funkciju za izlaz na osmom katu te nakon toga funkciju za izlaz na 69-om katu.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 7:01 PM
Revision 1
Helper nkuzir
Tags "strukture podataka" | "Zadatak 2"
Comments 0 comments
Drugi zadatak iz kolegija Strukture podataka. Program koji će simulirati ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika koji se nalaze na krstarenju prekooceanskim brodom. Zapis se treba sastojati od OIB-a, imena i prezimena, datuma rođenja, spola i bračnog statusa putnika. Program treba raditi neovisno o implementaciji stoga.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 2:24 PM
Revision 1
Helper nkuzir
Tags "stog pokazivac" | "strukture " | "Zadatak 2"
Comments 0 comments
Drugi zadatak iz kolegija Strukture podataka, implemetacija stoga pomoću pokazivača.
0
Date Submitted Sat. Nov. 17th, 2012 1:13 PM
Revision 1
Beginner zoka123
Tags "Antolovic Zoran" | "strukture podataka" | "Zadatak 2"
Comments 0 comments
Zadatak 2 iz kolegija Strukture podataka. 2012