ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 10:39 AM
Revision 1
Helper dmacan23
Tags "adt" | "data" | "foi" | "stack" | "structures"
Comments 0 comments
Drugi od 2 zaglavlja zadatka 2 iz kolegija "Strukture Podataka (SP)" na Fakultetu Organizacije i Informatike. Radi se o implementaciji stoga pomoću polja, te pomoću pokazivača. Ovo zaglavlje koristi se kod glavnog dijela zadatka zvanog "Glavni.cpp"
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 10:38 AM
Revision 1
Helper dmacan23
Tags "adt" | "data" | "foi" | "stack" | "structures"
Comments 0 comments
Jedan od 2 zaglavlja zadatka 2 iz kolegija "Strukture Podataka (SP)" na Fakultetu Organizacije i Informatike. Radi se o implementaciji stoga pomoću polja, te pomoću pokazivača. Ovo zaglavlje koristi se kod glavnog dijela zadatka zvanog "Glavni.cpp"
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 10:35 AM
Revision 1
Helper dmacan23
Tags "adt" | "data" | "foi" | "stack" | "structures"
Comments 0 comments
Glavni program zadatka 2 iz kolegija "Strukture Podataka (SP)" na Fakultetu Organizacije i Informatike. Radi se o implementaciji stoga pomoću polja, te pomoću pokazivača. Kako bi ovaj program radio, potrebno je još uključiti i header-e: "stog_polje.h" i/ili "stog_pokazivaci.h"