ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 2:26 PM
Revision 1
Helper nkuzir
Tags "drugi zadatak" | "glavni" | "sp"
Comments 0 comments
Drugi zadatak iz kolegija strukture podataka. Program koji će simulirati ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika koji se nalaze na krstarenju prekooceanskim brodom. Zapis se treba sastojati od OIB-a, imena i prezimena, datuma rođenja, spola i bračnog statusa putnika. Program treba raditi neovisno o implementaciji stoga.
0
Date Submitted Sat. Nov. 17th, 2012 4:15 PM
Revision 1
Helper PKuhar
Tags "drugi zadatak" | implementacija | stog
Comments 0 comments
Zadatak 2
0
Objava programskog kod drugog zadatka iz kolegija Strukture podataka.
Objava sadrži glavni program i implementaciju stoga preko polja i pokazivača. Program radi neovisno o implementaciji stoga.