ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

« Previous 1 2 Next »
1
Date Submitted Fri. Nov. 21st, 2014 11:31 AM
Revision 1
Beginner VaNGOgh94
Tags "implementacija" | "strukture podataka" | "Zadatak 2"
Comments 0 comments
Moje programsko rješenje je jedinstveno u pogledu realizacije u funkcijama za racunanje godina, te funkcijama za ulaz u dizalo jer sam tu koristio drugačiji pristup nego uobičajni. Spol nisam "random generirao" nego sam birao random osobe i prema tome sam "random" birao spol, time sam zadovoljio uvjet da spol mora biti generiran ali sam isto tako zadovoljio i opću logiku da Ivan ne može biti žensko, niti da Marijana može biti muško. Isto tako, nisam koristio izbornik budući da se radi o pravolinijskom problemu, ulaz u dizalo i izlaz na određenim katovima. Prema tome, nakon funkcije za ulaz u dizalo pozivam funkciju za izlaz na osmom katu te nakon toga funkciju za izlaz na 69-om katu.
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 10:00 PM
Revision 1
Beginner nidjo17
Tags "implementacija" | "pokazivac" | "stog"
Comments 0 comments
implementacija stoga pomocu pokazivaca
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 9:50 PM
Revision 1
Beginner nidjo17
Tags "implementacija" | "polje" | "stog"
Comments 0 comments
implementacija stoga pomoću polja
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 4:06 PM
Revision 1
Beginner tinam164
Tags "implementacija" | "pokazivac" | "stog"
Comments 0 comments
Ovdje se nalaze funkcije za rad sa stogom. Stog je implementiran pomoću pokazivača.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 4:01 PM
Revision 1
Beginner tinam164
Tags "implementacija" | "polje" | "stog"
Comments 0 comments
Funkcije za rad sa stogom. Stog je implementiran pomoću polja.
0
Date Submitted Sat. Nov. 17th, 2012 6:02 PM
Revision 1
Beginner maleric
Tags "implementacija" | "pokazivac" | "putnik" | "stog"
Comments 1 comments
Implementacija stoga pomoću pokazivača(jednostruko vezana).
0
Date Submitted Sat. Nov. 17th, 2012 6:00 PM
Revision 1
Beginner maleric
Tags "implementacija" | "polje" | "putnik" | "stog"
Comments 0 comments
Implementacija stoga pomoću polja
0
Date Submitted Fri. Jan. 6th, 2012 5:25 AM
Revision 1
Beginner malazarev
Tags "binarno" | "implementacija" | "pokazivac" | "stablo"
Comments 0 comments
Samo implementacija binarnog stabla pomocu pokazivaca
0
Date Submitted Wed. Jan. 5th, 2011 5:37 PM
Revision 1
Helper hjurica90
Tags "bstablo_pokazivac.h" | "implementacija" | "sp" | "z4"
Comments 0 comments
Implementacija binarnog stabla pomoću pokazivača
Zadatak 4 SP
Hlevnjak Jurica
0
Date Submitted Mon. Jan. 3rd, 2011 5:23 PM
Revision 1
Helper Kazvo
Tags "implementacija"
Comments 0 comments
Implementacija binarnog stabla pokazivačima.
« Previous 1 2 Next »