ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

« Previous 1 2 3 Next »
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 4:20 PM
Revision 1
Beginner fstrahij
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
Ovaj, moj, kod se specifičan po tome što sam provjeravao utovar robe na stog onako kako se stvarno provjerava utovar robe na neko realno skladište.
npr. ako se utovari neka vrsta robe, koja ima neki svoj model, koji je određene boje, onda će se ta roba prekrižiti s popisa za utovar, tj. znači da je ta roba već utovarena, pa se neće ponovo utovariti.
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 4:17 PM
Revision 1
Beginner fstrahij
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
stog implementiran pomoću polja.
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 4:15 PM
Revision 1
Beginner fstrahij
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
stog implementiran pomoću pokazivača
0
Date Submitted Tue. Nov. 20th, 2012 2:38 PM
Revision 1
Helper nkuzir
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
Drugi zadatak iz kolegija Strukture podataka, datoteka zaglavlja, implementacija stoga pomoću polja.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 7:31 PM
Revision 1
Helper ihontic
Tags "strukture podataka" | polje
Comments 0 comments
Rjesenje zaglavlja za polja!
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 7:11 PM
Revision 1
Helper Pvrbek
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
Ovo je moj program koji treba simulirati ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika na nekom krstarenju, čije podatke također unosimo i ispisujemo po potrebi. Program je trebao biti implementiran pomoću stoga sa poljima i stoga sa pokazivačima ali na način da se pozivaju pojedine funkcije iz glavnog programa.Mislim da moj program nije sličan drugim programima koje sam vidio u načinu pisanja, načinu pisanja funkcija imenima variajbla i slično.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 7:01 PM
Revision 1
Helper nkuzir
Tags "strukture podataka" | "Zadatak 2"
Comments 0 comments
Drugi zadatak iz kolegija Strukture podataka. Program koji će simulirati ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika koji se nalaze na krstarenju prekooceanskim brodom. Zapis se treba sastojati od OIB-a, imena i prezimena, datuma rođenja, spola i bračnog statusa putnika. Program treba raditi neovisno o implementaciji stoga.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 6:55 PM
Revision 1
Beginner akrezic
Tags "strukture podataka" | 2 | zadatak
Comments 0 comments
Glavni program za laboratorijske vježbe iz Struktura Podataka, 2. zadatak.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 5:22 PM
Revision 1
Helper Pvrbek
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
Ovo je moja datoteka zaglavlja za implementaciju stoga pomoću pokazivača
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 5:20 PM
Revision 1
Helper Pvrbek
Tags "strukture podataka"
Comments 0 comments
Ovo je moja datoteka zaglavlja za implementaciju stoga pomoću polja.
« Previous 1 2 3 Next »