ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 11:55 PM
Revision 1
Helper cherryfreya
Tags Empty | Init | pokazivaci | pop | push | stog | Top
Comments 0 comments
Ovo je biblioteka koja se koristi u programu Z2_glavni_program, a odnosi se na implementaciju funkcija pomoću pokazivača, a koje su vezane uz stog. Napisane su funkcije: emptyS(provjerava se da li je stog prazan), topS(vraća element vrha stoga), pushS(dodaje element na vrh stoga), popS(briše element sa vrha stoga) te initS(inicijalizacija praznog stoga).
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 11:53 PM
Revision 1
Helper cherryfreya
Tags Empty | Init | pop | push | stog | Top
Comments 0 comments
Ovo je biblioteka koja se koristi u programu Z2_glavni_program, a odnosi se na implementaciju funkcija pomoću polja, a koje su vezane uz stog. Napisane su funkcije: emptyS(provjerava se da li je stog prazan), topS(vraća element vrha stoga), pushS(dodaje element na vrh stoga), popS(briše element sa vrha stoga) te initS(inicijalizacija praznog stoga).
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 11:48 PM
Revision 1
Helper cherryfreya
Tags Empty | Init | pop | push | stog | Top
Comments 0 comments
Ovo je biblioteka koja se koristi u programu Z2_glavni_program, a odnosi se na implementaciju funkcija pomoću polja, a koje su vezane uz stog. Napisane su funkcije: emptyS(provjerava se da li je stog prazan), topS(vraća element vrha stoga), pushS(dodaje element na vrh stoga), popS(briše element sa vrha stoga) te initS(inicijalizacija praznog stoga).
-10
Date Submitted Thu. Oct. 13th, 2005 7:29 PM
Revision 1
Coder mattrmiller
Tags CPlusPlus | Empty | String
Comments 2 comments
Is String Empty