ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

« Previous 1 2 3 4 Next »
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 7:59 PM
Revision 1
Beginner kmazar222
Tags pointers | rand() | Stack | stdlib | string;time.h
Comments 0 comments
Glavni program
U programskom jeziku C++ napišite program koji će simulirati utovar, prijevoz i istovar
tehničke robe pomoću teretnog vlaka. Zapis treba sadržavati šifru robe, vrstu robe, model,
datum proizvodnje, boju i cijenu izraženu u kunama. Program treba raditi neovisno o
implementaciji stoga.
a. Napišite funkciju koja će simulirati utovar robe u skladištu. Potrebno je utovariti
pet različitih vrsta robe, svaka vrsta robe treba imati barem tri modela, a svaki
model biti zastupljen u tri različite boje. Vrstu robe, model robe i boje odabirete
samostalno. Predložak za definiranje šifre robe također određujete samostalno
gdje šifra treba biti usko povezana sa vrstom robe, modelom i bojom. Primjerice,
pametni telefon Samsung Galaxy S4 bijele boje može imati šifru spSGS4Swht. Sva
tehnička roba treba imati šifru sa jednakim brojem znakova. Vrstu, model i boju
tehničke robe je potrebno dodijeliti pomoću generatora slučajnih brojeva.
b. Napišite funkciju koja će na prvoj stanici istovariti sve modele najjeftinije tehničke
robe koja se nalazi u teretnom vlaku. Nakon istovara redoslijed preostale tehničke
robe u teretnom vlaku treba ostati nepromijenjen (prikazati stanje na stogu). Za
realizaciju ove funkcije potrebno je upotrijebiti pomoćni stog.
c. Napišite funkciju koja će na drugoj stanici istovariti svu tehničku robu zelene boje
čija je cijena veća od 5.000 kn, a proizvedena je u posljednja tri mjeseca. Nakon
istovara redoslijed preostale tehničke robe u teretnom vlaku treba ostati
nepromijenjen (prikazati stanje na stogu). Za realizaciju ove funkcije potrebno je
upotrijebiti rekurziju (nije dozvoljeno upotrebljavati pomoćni stog).
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 1:22 AM
Revision 1
Beginner stef_nox
Tags Stack
Comments 0 comments
implementacija stacka pomocu pointera
0
Date Submitted Sat. Nov. 23rd, 2013 1:18 AM
Revision 1
Beginner stef_nox
Tags Stack
Comments 0 comments
implementacija stoga pomocu polja-heade
0
Date Submitted Mon. Nov. 19th, 2012 11:58 PM
Revision 1
Helper zjakupec
Tags Stack | update | zadatak
Comments 0 comments
Dvodimenzionalni stack, sa pointerima, novi snippet
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 10:00 PM
Revision 1
Beginner petzadro
Tags polje | Stack | stog
Comments 0 comments
Implementacija stoga preko polja
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 9:59 PM
Revision 1
Beginner petzadro
Tags pointer | pokazivac | Stack | stog
Comments 0 comments
Datoteka zaglavlja za stog implementiran preko pokazivaca.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 9:57 PM
Revision 1
Beginner petzadro
Tags Stack | stog
Comments 0 comments
Glavni program 2. zadatka iz Struktura podataka.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 9:44 PM
Revision 1
Beginner mmesic
Tags CPP | Stack
Comments 0 comments
Implementacija stoga preko polja
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 9:43 PM
Revision 1
Beginner mmesic
Tags CPP | Stack
Comments 0 comments
Datoteka zaglavlja za stog implementiran preko pokazivaca.
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 9:41 PM
Revision 1
Beginner mmesic
Tags CPP | Stack
Comments 0 comments
Glavni program koji koristi stack datoteke zaglavlja polje i pokazivac.
« Previous 1 2 3 4 Next »