Navigation Home / Tags / Zad1

ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Sun. Oct. 24th, 2010 12:45 PM
Revision 1
Beginner zoturk
Tags Zad1
Comments 0 comments
U programskom jeziku C++ napišite program koji će evidentirati pacijente u liječničkoj ordinaciji. Program treba raditi neovisno o implementaciji liste.
Rješenje pomoću pokazivača.
0
Date Submitted Sun. Oct. 24th, 2010 12:32 PM
Revision 1
Beginner zoturk
Tags Zad1
Comments 0 comments
U programskom jeziku C++ napišite program koji će evidentirati pacijente u liječničkoj ordinaciji. Program treba raditi neovisno o implementaciji liste.
Rješenje pomoću pokazivača.
0
Date Submitted Fri. Oct. 22nd, 2010 3:28 PM
Revision 1
Beginner josip_lepan
Tags Zad1
Comments 0 comments
Implementacije + program
0
Date Submitted Fri. Oct. 22nd, 2010 3:25 PM
Revision 1
Beginner josip_lepan
Tags Zad1
Comments 0 comments
Implementacija liste preko pokazivaca
Implementacija liste preko polja
Glavni program