Navigation Home / Tags / aa

ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

-1
Date Submitted Sun. Jan. 10th, 2010 5:57 PM
Revision 1
Beginner nikmagdic
Tags aa
Comments 0 comments
Moja implementacija se previše ne razlikuje od implementacija drugih kolega i kolegica. Uglavnom je to razlika u nazivima varijabli i funkcija. Vidjela sam da neki kolege imaju funkcije napisane na hrvatskom jeziku. Ja imam samo implementaciju pomoću polja.