Navigation Home / Tags / bina

ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Mon. Jan. 11th, 2010 7:17 AM
Revision 1
Beginner mbelsak
Tags bina
Comments 0 comments
Primijetio sam da su neke od kolega koristili rekurzivne funkcije kod DeleteT, zatim primijeto sam da su neki koristili funkciju malloc kod inicijalizacije , ja sam napravio InitT bez toga, za razliku od mene koristili su pokazivace na formalne varijable funkcije.