ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Sat. Oct. 23rd, 2010 9:23 AM
Revision 1
Beginner kokotec
Tags C | liste | pokazivaci | polja | sortiranje | zadatak1
Comments 0 comments
U programskom jeziku C++ potrebno jenapisati program koji će evidentirati pacijente u liječničkoj ordinaciji. Program treba raditi neovisno o implementaciji liste.
a. Napišite funkciju koja će dodavati zapise o pacijentu u listu i funkciju koja će ispisati sadržaj liste počevši od najmanjeg matičnog broja. Funkcija za dodavanje zapisa u listu vraća 1 ako je zapis uspješno dodan, a 0 u slučaju neuspjeha.
b. Napišite funkciju koja će pretražiti listu i ispisati sve pacijente mlađe od 18 godina i njihov ukupan broj.
c. Napišite funkciju koja će brisati podatke o pacijentu iz evidencije. Funkcija vraća 1 ako je zapis uspješno izbrisan, a 0 u slučaju neuspjeha.