Navigation Home / Tags / zad

ranking Sort Sort   |   date Sort Sort   |   member Sort Sort
Syndication

0
Date Submitted Thu. Nov. 22nd, 2012 9:44 PM
Revision 1
Helper zotanasic
Tags gl | zad
Comments 0 comments
gl zad
0
Date Submitted Thu. Nov. 22nd, 2012 6:05 PM
Revision 1
Helper zotanasic
Tags 2 | main | sp | zad
Comments 0 comments
glavni program
0
Date Submitted Sun. Nov. 18th, 2012 8:25 PM
Revision 1
Helper idjuras
Tags 2 | Glavni | podataka | program | putnici | strukture | zad
Comments 0 comments
Glavni program koji je namijenjen za simulaciju ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika koji se nalaze na krstarenju prekooceanskim brodom. Sadrži funkcije za upis, i "filtraciju" putnika. Da bi mogao raditi, trebate skinuti i dodatne/u datoteke/u zaglavlja. Postoje dvije datoteke, svaka za posebnu implementaciju STOG-a (jedna za implementaciju preko polja, a druga za implementaciju preko pokazivača).
0
Date Submitted Sun. Jan. 8th, 2012 4:06 PM
Revision 1
Beginner fkocijan
Tags 4 | sp | stabla | zad
Comments 0 comments
Program koji sadrzi sve implementacije